Thema-sessie 2: Betere sturing

Welke (anderen) sturingsmiddelen gebruikt jij? Via toegang, inkoop en monitoring kun je interventies sturen. Maar ook met een formele en informele sociale infrastructuur. Hoe leren gemeenten hierin van elkaar?

Thema-sessie 2: Betere sturing
Voor- en achternaam

Deel ook je vragen en voorbeelden voor (één) van de andere sessies: